2014-06-21

Bagdado vagis


Lietuva šiame protų cirkuliacijos procese yra labiau tyrėjų donorė nei gavėja.

donor (n.)
mid-15c., from Anglo-French donour, Old French doneur (Modern French donneur), from Latin donatorem (nominative donator) "giver, donor," agent noun from past participle stem of donare "give as a gift" (see donation). Of blood, from 1910; of organs or tissues, from 1918.

donation (n.)
early 15c., from Old French donacion (13c.), from Latin donationem (nominative donatio) "a presenting, giving," noun of action from past participle stem of donare "give as a gift," from donum "gift," from PIE *donum "gift" (cognates: Sanskrit danam "offering, present," Old Church Slavonic dani "tribute," Lithuanian duonis "gift," Old Irish dan "gift, endowment, talent," Welsh dawn "gift"), from root *do- "to give" (see date (n.1)).

Lithuanian duonis "gift"...

Kam duoklė, o kam dovana:)Toks va pokštas: ne Bogdad, bet Baudac.

Bausmė.

O kam jiems nusileidom?

P.S. Kol spectarnybos gaudė Bagdado vagį...

Lietuvoje moksliniams tyrimams skiriama perpus mažiau lėšų nei kitur Europos Sąjungoje.

Net penktadalis lietuvių mokslininkų dirba užsienyje.

46 proc. Lietuvos tyrėjų dėstymui skiria daugiau nei pusę savo darbo laiko. Vakarų Europos šalyse daugiau nei pusė tyrėjų dėstymui skiria mažiau nei ketvirtadalį savo darbo laiko.

Mokslo sistemos patrauklumui svarbios ne tik tyrėjų darbo sąlygos, bet ir moderni infrastruktūra. Tam pastaruoju metu Lietuvoje buvo skiriamas didelis dėmesys: nuo 2007-ųjų įkurti penki Slėniai – integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai.

Investicijas atsispindi statistika: 2011-aisiais pagal MTEP (mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros) išlaidų dalį, skirtą ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, Lietuva ES nusileido tik Estijai.

!

Štai vienas iš 5:

Stambus kapitalas įsitvirtino dideliuose žemės plotuose, susikūrė latifundijos, o kaime gyvenančiųjų dauguma tapo nesavarankiškais žmonėmis.

Kaip tik
.

Sakykit, kas - pinigas ar Lietuva - kuria tuos Slėnius?

2 komentarai:

audrius rašė...

Data tada pro/per/pru'sijos Bodanėj, kai aplink Bugas sraunias miškai žaliai paliavojo saulėje, tai Bagdadas, gal vadinos Praga prie giliaus Bogemiškijoj, kur giriose tada Tadas Blinda viešpatavo sakydamas: -Tadu, kai tada atais data duoti, tai Tadas tadu sugrįš bouže douti...

Data
Tada
Date
Duoti
Davoti
Davos
Voda
Vanduo
Unduo
Vendou
Venta, Danė, Dunojus, Dniepras, vIndas, ...
Vena done doutė...
Bugas....
....

Pakalėdokime kalėdonijose ir kalėse kalėpėdanijų, vendeniai pakūtos...:

http://www.etymonline.com/index.php?term=date&allowed_in_frame=0

Gudžiose giriose gudžiai giliau, nei marijaunų įdėvadubonėj padubičiuose:)

audrius rašė...

Algirdas
Olgerd
GalijotasSėliaGiriųDatavonis...?

Ant žirgokanopiakovoniaus Vyčiubauskėje leidžia sakalėlį...

http://kultura.lrytas.lt/istorija/ldk-kunigaikscio-algirdo-paminklas-suerzino-vitebsko-rusus.htm#.U6XKSMpGFcI

Kas ten protestuoja? Tie kam Algirdas kalavičio nukritęs ant kelių neištiesia, kaip sapnuojantis godžias geidulingai donorijas Gediminas saloje Gedimino kanalo sutvertoje?

Sako, kad partizanai arklius senus nuo apostamentų nuveda kovon su stribais... Pasaulis aukštyn kojom, kaip ir žirgai apsivertė, baltas Brolyti