2014-06-16

Lietuviški eurai

2014 m. sausio 12 d.

Pavasarį paaiškės, ar Lietuvai bus leista prisijungti prie euro zonos. Jei lietuviams bus uždegta žalia šviesa, Lietuvos monetų kalykloje jau šią vasarą bus pradėtos kaldinti lietuviškųjų eurų monetos.

Susipažinkite – lietuviški eurai.

Šįryt Elertė "Klasikos" radijas pranešė, kad Lietuvos monetų kalykla šiandien išbandys savo lietuviškųjų eurų monetų kaldinimo įrangą ir„nacionalinėje“ euro monetos pusėje iškals Vytį.

Šį renginį atidarys Lietuvos banko vadovas V.Vasiliauskas.

O iš tikrųjų lietuviškosios monetos bus kaldinamos vėliau, rudeniop, kai bus paskelbtas Europos Sąjungos sprendimas dėl euro įvedimo Lietuvoje.

1. Negrynųjų pinigų tėra keli procentai.

2. Atsidarę piniginę ir suskaičiavę grynuosius, matyt, dauguma mūsų pamatytume, kad didžiąją dalį grynųjų sudaro popieriniai pinigai, o ne monetos.

3. Nei negrynųjų pinigų, nei popierinių pinigų Lietuva „nekaldins“.

Yra kitų meistrų.

:(

Mums gi, kai kas taip mano, pakaks monetom pasižaisti:)

Pamenu, vaikystėj žaisdavom smetoniškais

sidabriniais

litais.

Tada, mat, lietuviams buvo uždegta žalia šviesa rublio zonon, tai litai tetiko vaikams žaisti. Nors ... kur jie dabar, vaikystės žaislais buvę smetoniški sidabriniai litai?

Negi juos perlydė:)

Rubliai:)

Va, lietuviškus rublius randa, kuriuos viduramžių eurai - Prahos grašiai - pakeitę:)

Šitie X amžiaus rubliai/kapos - kieno?

Tie, sovietmečio, rubliai buvo žvaigždėti, penkiakampėm žvaigždėm.

Štai jie, 2007-jų žvaigždėtieji, eurai, nebe rubliai:

Net pentiną pentagrama puošia!

Kaip manot, ar euro monetas sulydę gautume sidabrines kapas?

Tada, prieš aštuonis metus, kai lietuviams neuždegė žalios šviesos ir Lietuvai nebuvo leista prisijungti prie euro zonos, euro laukiančių, galbūt, daugiau būta, ir euro referendumo nereikalauta.

Lietuvos banko valdybos pirmininko Reinoldijaus Šarkino teigimu, eurų kaldinimas 2006-2008 metais Lietuvai kainuos maždaug 40 mln. litų.

Ech...

Lietuviško euro pirmojo antrojo bandomojo kaldinimo dieną pravartu prisiminti europietišką litą:)

4 komentarai:

audrius rašė...

Nukalti pirmieji ginklai atsisukę į priešingą pusę:

http://www.15min.lt/m/id/verslas/finansai/nukalta-pirma-lietuviska-euro-moneta-662-434079

audrius rašė...

Šuleriai...:)

http://m.delfi.lt/verslas/article.php?id=65051341

Geras brendas fotografijoje spaudžiantis jevrikėlių mainėtėles...:)

ךùlerius sm. (1) žr. šuleris: 1. Ds. 2. Prie vieno kunigo … dasiteko vienas arganista, kuris buvo didelis šulerius DS291(Rs).

ךùleris (l. szuler < vok.) sm. (1) 1. NdŽ, Sml padauža, išdaigininkas: Tie vaikai tai tikri šùleriai Krs. Toks šùleris buvo: prigaudo peliųi mėtožmonėm pro langus Vdšk. 2. sukčius: Šulerių, kortaunykų niekas nepažino MitIV304(D.Pošk).

shul (n.) "synagogue," 1874, from Yiddish shul, from German Schule (see school (n.1)).

šùlė sf. (2) 1. K.Būg, VĮ, Š, Rtr, BŽ33, FrnW, DŽ, KŽ, Varn, Rs, Mrj, Bsg, Pnd statinė alui, vynui ar šiaip kam supilti: Alaus,vyno šùlė NdŽ. Šalia stalų buvo medinės šulaitės su raudonu vynu savos gamybos Šlč. Pastatyta šulikė pamazginė, kubilėlis prisūdytas mėsos Žem. ^ Kaip davėį mus kaip iš šùlės! Rm. Šuláitėje alus nevienodas (kiaušinis) Šk. ║ tokioje statinėje telpantis kiekis: Kiekvienas jų mėsos valgis man tebuvo geras kąsnis, o kiekviena vyno šulė – pusėtinas gurkšnis J.Balč. 2. laumė: Yra trys deivės: šùlė,nakviša irlidė J. Šùlė,te vaiką, – sako lidė, – aš tą pirdžių pagausiu

http://www.etymonline.com/index.php?term=school&allowed_in_frame=0

skolė ̃ sf. (4) NdŽ, LD228, Rud, Drs, Dsm, Vv, Pb, Aln, Ukm, Pc, Vb, Brž, Ob žr. skola 1: Skolė ̃ s pasidarė Pg. Skolė ̃ jir skolė ̃ j – niekad to rublio negauni pamatyt! Bgs. Skolė ̃ s dar buvo, reikėišmokėt Vlk. Reikia skolė ̃ atduot Rdš. Nusipirkožemębe jokios skolė ̃ s BM165(Pšl). Turi skolė ̃ s daug, brolis turi išmokėt Kdn. Nemoka gyvent, skolė ̃ n pragaišus Pv. Skolė ̃ m apsikrovęs Ds. Ar tau protas pasmaišė, kad už joeini: jau iš skolių ̃ irgalvos nesmato Ds. Jau antri metai sėdžiamskolė ̃ [je], neišsikapstom Ps. Prašyk, skolė ̃ n kad duotų Krs. Grąžinau skõlę Prn. Ėmė tiem atidavė tą skõlę Eiš. Aš tikvieną sunaudoju skatiką, ovieną skolė ̃ s moku (ps.) Rmš. ^ Šuo be skolės, o Dievas be griekų Gdž. Tas ne ponas, kurs skolių neturi LTR. Skolė ̃ – ne rona, neužgis Lnkv. Neturi skolė ̃ s, neturi draugų On. ◊[kaĩp] užtė ́ vo skõlę pats nebūdamas skolingas, be reikalo, beprasmiškai: Už ką aš mokėsiu – už tė ́ vo skõlę dirbk ir už tė ́ voskõlę mokėk?! Ps. Dirbk čia dabarkaĩp už kokią tė ́ vo skõlę Dj.

Jauniversiteto sieloverslinykai skolelių šuleruokai žulikai sukoliokinti palieka kaliekom daugumoj už skolele, už pinigėli, už aukso grandinėlę,....

Šoki tripki polkutes šulėj šokių šutkinų bordelandijoj...

http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=sho&searchmode=none

audrius rašė...

Belieka sušukt ir sušokt šoke: -Eurika! Šulėrį radau!:)

eureka c.1600, from Greek heureka "I have found (it)," first person singular perfect active indicative of heuriskein "to find" (see heuristic). Supposedly shouted by Archimedes (c.287-212 B.C.E.) when he solved a problem that had been set to him: determining whether goldsmiths had adulterated the metal in the crown of Hiero II, king of Syracuse.

audrius rašė...

Ale pontas fantasmagorinis.

Ant iš sakelių gintaro žirgo, kanopio, kuino(koin?), kuzės, kuzioko, .... galva, ania?

O čia? Guglen vaizdų rast:

Carthage Coin Punic War

http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=Carthage&searchmode=none

Kernaujovė, kurutagė, Kernews, Kernius, kernovė panovė pakonė kovonys....,

Punic, ponėkiečiai, vinikiečiai, pogonietys, viliečiai, piliečiai, vinikaičiai, vėlikos su vilniečių verbom gyvom... Verba muša, beržinė ko šerė, vytis, verti, viera, verbalinis,..... Žirgas, sparnai, verbos, palmės sakelės, sakalėliai plunksnuoti kūnųsaragai-husarai,...

Kų ronyja Airėnų kamenėlitas, kų tas mokas saką? Gal koks likęs vinikietis ar geladas pilietis moka?

phoenix (n.) Old English and Old French fenix,from Medieval Latin phenix,from Latin phoenix,from Greek phoinix,mythical bird of Arabia which flew to Egypt every 500 years to be reborn, also "the date" (fruit and tree), also "Phoenician," literally "purple-red," perhaps a foreign word (Egyptian has been suggested), or from phoinos "blood-red." Exact relation and order of the senses in Greek is unclear.

Ðone wudu weardaþ wundrum fæger fugel feþrum se is fenix hatan ["Phoenix," c.900]

Spelling assimilated to Greek 16c. (see ph). Figurative sense of "that which rises from the ashes of what was destroyed" is attested from 1590s. The city in Arizona, U.S., so called because it was founded in 1867 on the site of an ancient Native American settlement.

Ant žirgų vytis su vytim verbom, kaip senovėje Kernavėtaginiečiai pokoniai kovonėn Vėnikiečiai vieningai venikais beržiniais pilietiniam ponicų kare peria per Vėlyką....? Toks ir karas su verbom varyt mainytojus kuino(kūno, perkūno, pirklio, perku kuina kaina maina...?

Dar dėl ponto ne vien ponių, bet ir didžių dramlelių s(y)lonų alia ponių tų, drimblavotų drimbų bekanopių...?

http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=phant&searchmode=none

+

http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=ele&searchmode=none

= alia pono tas drimba kuinas kovonės, alia puntas, alia punta, alia priputęs,...!:)

Pasakėlės pasagėlė sakalėliu lėkė iš pūstu pietų punta'smakguriniu sapalioniu... Alia saką puntūs bijo pelių, o gal piliečių su ietim?:)