2014-04-11

Kas skaitė sutartį?

Dienraščio "Kauno diena" pranešimu, išrinktojo prezidento R.Pakso įgaliotinis Alvydas Medalinskas, kuris būsimoje Prezidentūroje turėtų užimti valstybės vadovo patarėjo užsienio politikos klausimais postą, oficialiai užklausė Europos komiteto vadovą Petrą Auštrevičių, kodėl pasirašyti labai svarbią teisiniu, politiniu ir istoriniu požiūriu tarpvalstybinę sutartį numatyta teisė premjerui, o ne prezidentui.

Vyriausybės sprendimu, Stojimo sutartį nuo Lietuvos pasirašys premjeras Algirdas Brazauskas, taip pat užsienio reikalų ministras, Europos komiteto generalinis direktorius ir Lietuvos nuolatinės misijos prie Europos Bendrijos vadovas, ambasadorius Oskaras Jusys.

Pirmadienį A.Medalinskas žurnalistams sakė, kad "užsienio politikos klausimai pagal Konstituciją priklauso prezidentui, tarp jų ir sprendimas, kas turėtų pasirašyti tokią svarbią sutartį, kaip stojimo į Europos Sąjungą".

Praėjusią savaitę Vyriausybė posėdyje pritarė Stojimo į ES sutarties projektui. Šiame teisiniame dokumente atsispindės visi Lietuvos bei kitų devynių Rytų ir Vidurio Europos valstybių stojimo į svarbiausią žemyno ekonominę ir politinę organizaciją aspektai.


Visus stojimo dokumentus sudaro pati Sutartis bei ją lydintys dokumentai - Baigiamasis aktas, šalių deklaracijos, priedai ir protokolai.

Visi jie sudaro apie 6 tūkstančius puslapių.

Sutartyje užfiksuoti visi šalių prisiimti įsipareigojimai, išsiderėti pereinamieji laikotarpiai, ES sutarčių pataisos ir įvairūs kiti kelerius metus vykusiose derybose sutarti aspektai.

Ir...

Stojimo į ES sutartį Lietuvos vardu pasirašė premjeras Algirdas Brazauskas ir užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, ceremoniją stebėjo prezidentas Rolandas Paksas.

Beveik lygiai prieš 11 metų.

Ar tikrai toje ceremonijoje įsipareigojom parduot žemę EPBO, su kuria dėl Lietuvos narystės pradėsim derėtis 2015-tais metais, ir NATO, į kurią įstojom po metų, nariams?

Kaip sugebėjom, Petrai?

Ir iš viso.

kai tos Europos Sąjungos, į kurią Lietuva įstojo 6000 puslapių sutartimi , parlamentui vadovauja vyras, irgi nebaigęs mokyklos (ir tai slepiama),  

kai toji 6000 puslapių Lietuvos stojimo į ES sutartis, kurios kiekvienas taškas bei kablelis, pasak p. Auštrevičiaus, yra labai svarbus, versta 4-5 mėnesius, o sutarties vertimas praturtino teisės terminiją, nes teko sugalvoti naujų sąvokų, kyla natūralus klausimas: kas, apart (spėju, kad didelio būrio) vertėjų, skaitė tą sutartį?

Galiu lažintis, kad nei Rolandas Paksas, nei A.A. Algirdas Mykolas Brazauskas, nei Antanas Valionis jos neskaitė.

Su tokia Europos Sąjungos sutartim

būsim toli perspjovę Istorinį Volstryto Reformų Įstatymą.

O šitokių dalykų toje Europos Sąjungos sutartyje prirašyta?

O tokių?

Kas skaitė sutartį?

Kas?


Niekam neįdomu, kad jūs sakysite, jog neskaitėte sutarties. Jūsų parašas juk yra.

Kur ji, sutartis, kur tie 6000 puslapių?

Į ES įstojus naujoms narėms steigimo sutartys buvo iš dalies pakeistos:
2003 m. balandžio 16 d. Lietuva pasirašė stojimo į ES sutartį.

Daugiskaita: steigimo sutartys?

Kiek ir kokių Europos Sąjungų mes įsteigėm?

europa.eu

éu interj.
1. fe: Éu, spjauk Š. Éu, verčia vemti Š. Éu, koks bjaurus – kruvinas! Ėr. Éu, mesk žemėn, kakas! (sako vaikui) Ėr.
2. žiaukčiojimui nusakyti: Tik užgirdau éu (vemia) Ds.
.
Gal disleksija - tikrai pravartus dalykas Europoje?

4 komentarai:

audrius rašė...

Ar kas skaitė Lenino raštus, o pačio Dievo Možesiejui rištus ar austus rinktiniuose raštuose, gal kas skaitė Vaivos rinktus raštus vaivorykštėje sandorį patvirtinant danguje? Na kas gi aišku skaitys ir marnavos savo laiką ar netą, kai gyvenimas toks greit gyvenantis, tuo labiau šitam augančiam duomenyne iki dangaus... Net Dalia vargu ar sugebėtų stropiai iškalt Leniną su Karlo markėm, lietuviškas gudžias godas ir dar jevrasajungo šeši tukstantinias konstantas keistinai keistas smulkiu šriftu ir su apokrifais krivių kreivų, kuris kožnas kaip Leninas, ką jau ten apie senolį Mošė, kuriam iki Vladuko, kaip luotui iki lėktuvnešio su visa svita ar bričkutei iki ferario renkant laukiantiems eilėje.

audrius rašė...

Sodas-kodas vartai worldo vardarai...
Vardai:
Europos sąjunga
Eu rupija su jungu
Lietėvienijarupintojų su jungu
Lietėvienijarupija

Ar tiesiog Lita su litu ir žmonėmis rūpesčiuose litavotis su supančia aplinka/gamta, vienoj lietoje valioje.
Dabar apvalus stalas padalintas tiems kas turi žvaigždę ir dalybos teise, atidedant į bendra obščiaką kultūros, o kas kulę turi, tas kulia kulia, kulia lyti, kulės tūrį gali gali paskaityti ir patalkavoti ar pamūdyt su ja iš ritus palą dievo palieta tame ritinyje kultūros.

Jautis su jungu Elytės balerinos ir visas kitas briedas pasiutligių apsėstas bijomėsos motdifikuotas monstranas... Ko, lauki žmogaus galas!!? Taikyk ir pliek muškietos kulipka ar kulgrindos kule siusk dangun pasiutusią motipvikavotą Biją, Bijos jungo vijas gleivėtas, seiles putotas!!! Vyk, žmogau, lauk savo mėsas iš beprotnamio pasiutusio daktaro Bio Bijojo Biliovo, kurio atvaizdas ant sienos kabo!!!
p.s. skirta žžemės vaikams žmonėms sveikti, suaugti, atvert akis, sužadint gėlė žinę liauką rasti įšėjimo vartus į saulės šviesa iš asmeninio bio kalėjimo įdiegto gerų norų ir meilovių vajuose, bevaisių padarų. Sėmę semi ir sėji, grūdą gi grūdi, kuris grūdina, o miltus maišai maišan pili maizę keli sijoji dalindamas daliai kožnai ir kitaip varažyji su tais mixais, tad kuri būseną po senovei ir novei to paties vėl kyla dangun, saulėn daugdama, o kurios būsenos skirtos kažką šerti ar statyti, klyjuoti, degti, kisielių/plastiko krantus statyti, bijomasėms šerti diegti palaikyti ir ttt.? O kuo skiriasi miško sielos medžiaga ošianti vėjuos ir auganti visuose jos gyvatos balsų gamoje toje nuo anglies ir deimanto? Kokia medienos, vaško, anglies, deimanto kamėninė pvormalė? Kas yra grynas, kas mėgsta grynuolius lovoje blizgančius, kas megsta gryną žalios girios geresieją ir kaip tai apipavidalint, sumalt, įformin? Ar ne dėl tos Bijos pasiutusių bailių nabuožnų ubogų vergų baimės neįforminti ko nors virsta gryna gėrėsieja žaliu girių niunių valdos dykuma su bokštais iki dangaus? Kokia formulė keminė bobelių bokštų, zekuratų, senujų/niausiųjų viliečių/vilionių bokštų? Kokia keminė pvormalė kamenėlinės kulės, moko, pagalio galo galios kultūrės, mega lito, žemės litos? Galų gale, kokia visatos formulė ir kur ji sprogus lekia, o jos skeveldros kieno vaikus užmus, akis vištytėms išmus ar mišką padegti gali? Ir pagrindas, kokia formulė bijoplėvelės laikančios bijojimo dvasios bezdalų daleles kvapui, na ir pačios baimės sandaros dalių gryna formulė? Kur baimės pultas, maitinimas, tinklo gijos, sensoriai, siustuvai, palydovai, biorobotai, motininė plokštė, atmintčių veikoje talpykla, minčių saugyklos, vaizdo garso plokštelės, procesorius silicio vandens deimanto kompozito, koks slaptažodis valdyti sistemai? Žemė žmonių planėta ar jau bijorobotai automatiniame rėžime valdo žemę? Žiūrėkit žmonės, kurėjai paliko kanopkutę išjungti/off landą/vieną landoje/in ir janą/šviesą tunėlio gale/...! Spausk, gana bėdavoti! Pirmą kartą visada baisų, tačiau tai vyksta nuolat tik sistemoje gamtos tas atmintis dengia bio sistemos reklamos skydai kas akimirką, kaip filme, Spausk Žmogau! Ką, nesispaudžia..? Siūlo begales naujų produktų? O su galiom nesiūlo, gal jauties kaltas, skolingas, mylintis, patrijotas ir bijai palikti savus tamsose baimėse ir savo garbų vardą suteršti pabėgus iš kovos lauko, gal tiesiog tikėjimas neleidžia asmeniui gyvybę atimt, gal gal gal...????

audrius rašė...

Žmogaus valia rinktis duoda pati gamta gyvenimo sistemoje žmogui, o bio sistem skirta žmogaus sveikų galų su galiom atrankai gryninant žmogaus galias, rūšį, veisles. Samoningai ar asmeninių paskatų vedini gudrumiai sukūrė tą sistemą slaptos atrankos žmogaus sėmitijos, dėja ikliuvo į savo spastus valdytojai virsdami anti žmogija ir tik pati baimė valdo juos nuo susinaikinimo, bei šlovė valdžios galių teikia dvasinį peną džiugaujant, lyg vaikui smėlynėj pastačius ir nugriovus bokštą ir kitokie geim imai nuo over su be galiniais atnaujinimais, o ką tas nuo navatno (no)vyti, tai dar LKŽ galima rasti, kuris su kitais saugomas iš baimės sėklyčiose rezervų, juk maža ką ta gamta gali iškrėsti ir vėl paskui ratus nuo kelio teks trupinius rinkti ar robinzonu karūzauti negyvoje saloje daktaro moro, kai sau gyvens sodųvijos rujoje pripevaja. Ar nepastebit, kaip ant sveikų lietuvių galvų bėdos bijoklių įkalamos sukrušant tas galvas?
Spausk ir lysk pro langą, atgal visad grižulo ratai atvež, kad papasakotum klausantiems atsakymų į kylančius klausimus, kaip ištrukti iš vergijos ir grižti gimtan sodan prisėsti pavėsyje ant savo tėvo akmeniu virtusiu ir motinos penu numalšinti troškulį iš rusenančios versmės am žinybės

audrius rašė...

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDvaig%C5%BEd%C4%97_(simbolis)

Gražiai žiba ir kabo visi galai su aukso wilnom...

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Emblema_del_Reino_de_Asturias.svg

Dvylika Prūsijos genčių vandenyse žydruose gintaro obuolio žiedo sėmėnų sėklyčios pjuvyje penkiažiedžiam daug galių augimo galijose. Simboliška, ania, tik kas per lunatikai skraido į žvaigždes pripustais dujų cepelinais, gandolomis, bezdalų balionais, prie įdieginimo vartuvos brisdami per išdžiuvusius vandens vilnis su kudikiu ant rankų...?

http://lt.wikipedia.org/wiki/Europos_S%C4%85junga

Kaip taip galėjo lietuviai liejantys geležinias kompozicijas polietines plieno imt brendus lietuvių naudai naudoti, be pačios Lietuvos liečių valios? Kur autorinių teisių gynėjai? O jei jie lietuviai, tai dėk ant stalo Lietuvos ir skirstom nuo cielo sveiko nuošimčius atsargoms kaupti! Lietuviai, viduryje baltos dienos, juk mausto mūs! Akys gal jūs užlietos abidvi su visa matančia akim gėlėžinia?
Nuo šmoto dalį dėk dzyvnam gyvenimui į sėklyčią atsargon, kad augtum ir žydėtum gamtos daboje soduvijos rujoje dainų voje, kaip Tėvas vėlyjo vėl likti Vėlyka dauga galijos!
Kam tau malūnai svetimi, jei vėjas kožnam pasaulėj suks sparnus savastiekos ar tau aptemo protas nuo balto grožio malūno dukterų, pačios? Nupuski miltus, be špakliaus skaistalų lietuj paveizėki į jų grožybes ir lajų jų burnų išvydus tavo nustebimą...:)

Ant to kalno malūnėlis sukas... Svastikos net dvi į abi puses sukas turtus nešančio aitvaro varos saulės ir vandenų sukurtuose vėjuos, tad vaike vykis, kisk, augk, suaugk su visata gamta tarp žemės ir dangaus kur žmogaus galai gyvena, liečia, rupinasi, juk statistikos žmogų daboja, gina, saugo, o gal galvoji, kad kaltus, bailius, nie mūs, Kuronio vandenų šiaurinės žvaigždės kranto parusnių dėltuvon suneštas, Juratės prijuoste supiltas kūnogerbutovėj iš prusenų brabuvočių! Visi ginklai, tiek vakarų, tiek ryto saulės, tave daboja, Žmogau, dėl tavo dabos serga, mušas, taikosi, nerimsta, būt godžiai trokšta išrinktais tarnaut ir nuo tavo stalo dalį savo daliai gaut su palietimu ir ženkliuku "Žmogus jau čia" "JT" "Už narsą pajausti Žmogų. Ačiu. Galioja"... Per kančias į žvaigždes, į Žmogaus sveiką galą kyla keltais kilime sielovijomis suaugti žmogumi, nors Žmogus kaip koks skruzdėlynas su skruzdyno galais galiojančiais iš perų motinėlių pridėtų sukuria dėlyno dėlionę, o po svietą liejasi ant sparnų žeme rūpintis, kurti pagal Kurėnijos valią aplinką palankiausią Skrusdijai, o kokia palankiausia aplink gamta Žmogui? Gal dykuma, negyvenama sala, laivas klajoklis tarp salų mergelių vergelių slapčiom, gal stiklo bokštai, zamkmienti soborai su kalėipėdijom ar panašiai? O gal tėvo sodas su motinos penu, ber žinės košes gyva verba linija per kūną perduota augimo kutija krikštaujant tarp spogstančių kačiuku bičiulių rujoje, roje ar spiečių kalbose?

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Flag_of_NATO.svg