2013-08-11

Чья корона?

Герб России.

Орел двоеглавый есть герб державный Великого Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великая и Малая и Белыя России самодержавца, Его Царского Величества Российского царствования, на котором три короны изображены, знаменующие три великие Казанское, Астраханское, Сибирское славные царства …

Чья корона посередине?


1 komentaras:

audrius rašė...

Trys kiryžiai su dyviniais galais ant piliakalnių, kaupų kariųrunos krivičiu, krivonių, kreivos, ...kalne. Juostos vilnija nertos į griekus, į kitus vienon pusėn, kaip ir galvos varulių, kurių antra į vartų gala vakaran žiūri. Visų arų galavos pasuktos į vakarus, išskyrus Sirijos, Kirgizų ir Uzbekijos. Džiordžikas nuo Kanopadokijos, kaip skydas, na ir litvinai su mongolais ir ferariais, tuo pačiu.
Vienoj runkoj kiaušas globalus apvalas apelas auksinis, o kitoj jarlykas, pečiatis(pečėj degti ir įdegti taurą), įdagas, kačiarga, brendintojas, markeris,...

Tai kur galva, karūną krasno lauko kurį daboja sakalėlis vanagėlis nuo karovėlytojų karvelių baltųjų landžių nuo landų golubuojančių dangaus žydrynėje? Sarga saulė rata ara mato matija getųže žemužę motininėlę vėlių ir vėl likusių velyku... Va štai toji karūną yra motinos žemės gimdytojos visapapučios ant margą svietą Žemaitės, katra vyrų pavardės ima ir namų, gimtinės valdovė valia duoda ir gymę, kiltį, patepimą, peni, tautybę ir tttt.