2013-08-12

Good Spelling

gospel (n.)
Old English godspel "gospel, glad tidings announced by Jesus; one of the four gospels," from god "good" (see good) + spel "story, message" (see spell (n.)); translation of Latin bona adnuntiatio, itself a translation of Greek euangelion "reward for bringing good news."

The first element of the Old English word had a long "o," but it shifted under mistaken association with God. The word passed early from English to continental Germanic languages in forms that clearly indicate the first element had shifted to "God," e.g. Old Saxon godspell, Old High German gotspell, Old Norse goðspiall. Used of anything as true as the Gospel from mid-13c. Gospel-gossip was Addison's word ("Spectator," 1711) for "one who is always talking of sermons, texts, etc."

...under mistaken association with God.

Kad juos kur, mūsų krikštytojus germanus...

Liežuvio kraipytojai, the!

Reikės dabar juos iš naujo evangelizuot.

The good book "the Bible" attested from 1801, originally in missionary literature describing the language of conversion efforts in American Indian tribes.

Why then, can one desire too much of a good thing? ["As You Like It"]

good (adj.)
Old English god (with a long "o") "virtuous; desirable; valid; considerable," probably originally "having the right or desirable quality," from Proto-Germanic *gothaz (cf. Old Norse goðr, Dutch goed, Old High German guot, German gut, Gothic goþs), originally "fit, adequate, belonging together," from PIE root *ghedh- "to unite, be associated, suitable" (cf. Old Church Slavonic godu "pleasing time," Russian godnyi "fit, suitable," Old English gædrian "to gather, to take up together"). As an expression of satisfaction, from early 15c.; of children, "well-behaved," by 1690s.

Tas, kas susigadija.

Ne tik gudams.

The term 'spell' is generally used for magical procedures which cause harm, or force people to do something against their will -- unlike charms for healing, protection, etc. ["Oxford Dictionary of English Folklore"]

Magai, jų spėlionės...

Prievarta.

Neogermaniška evangelija: prievarta, kad kai kam gera būtų.

ευανγέλιον

Tas Gūglės vertėjas...

Tikrai kad.

Teks, matyt, skaityt kaip parašyta mokytis, iš naujo.

Pradžiai: W - dviguba v, o ne u.

Y, o ne ygrek...


5 komentarai:

audrius rašė...

Godžios sapalionės geidimo norų dAugkų... Auksinių avinėlių lietus su kruša ir perkūnais viešųkūnųgalias super kančia'is perkūnais... A kadu bus pagada, kolei svietas aptemes galavose?

audrius rašė...

Kai giedra tai pa gædrian pagada geidi runkos rinki vaiskus vaisius sode vaiskumui kūno godos aiškios vaiskios... Paaiškint sunku toj makalynėt, alia iškaškur vaiskus aiškumas kyla laimės garso, o gal aiškumo, tiesos, giedros giedos gaidos gaidžių gallus gallus(galų gaidys, o gal galių gaidos gieda visatos viešoms vištoms pautus gaidų dėti ir perma išperą tupti perėti...) Perma buvo galios gaida godoje gaidžio pautenoje, a višta su putukų kiautais visata buvo...

audrius rašė...

Gal ir Jewropa , Ievos, gyvatos žemė, o tai yra žemaitija gyvatos sėmės gėmija slepiasi už savo pačio puties vyro stumbro zubro tauro girių valdovo gudo gedi mino jaus dzyvno dievuko rupintojėlio rupinančio v arėjo marijos žemės sėti sėmės galijotų ir ttt. Gal reiktų rimčiau pritupti ir visą ta mistiką žemėn pasėti? Ko toks liudnas rupintojėlis? Juk jis Dievas, o jo pati visata gamta, kuri pati pučiasi, rupina, kelia, augina, dAugina ir visa ką kitą daro? Ka tas rupintojėlis dumyja, monyja, galavą sukdams lavija, ką jis lavija, gal slaviją, o gal sulovyje, o gal blobyje,... Gal jam psichologo reikia, o gal bizūno, gint pas pačia pakutyti putuką, kad pustusi kaip iš puškos putukai ir penas nuo papukų.... Ką jis ti mislyja? O gak liūdi bedalios, bežemės ir gaidos likęs, o pati geidžiausia puta žėmės mogaus ištekėjo už jūrų marių ar ją slibinas ugninis pigiai nuskraidino auksinian bokštan-tur'tam'daboklėn...
Eu - geidžiamoji + ropa - žemė, rupi, trupi, tera,....-na, ropės, ropukai auga, rupinti reik kad labai daugtų daugalai, kurie patys geriausiai pasirupina, tik eik su keseliu ir rink eu ar ev dovanas..... Štai kodėl taip rupi grobuonims aleksandrų-androidų-sandaroidų-dronų-robotų kūrėjams ši žeme su gyvuoliais! Kūribiškumui riba yra be dalios, be kūno, be visa tos gamtos gamos tų visų tu tonų sylų vijos banguojančios visatos vandenyne sielų ar panašiai.


(eu-"good" ! Europą gal reiktų vadint papraščiau, kaip žydinti žemelė, geidžiama žemė, soduvija, dainava, daugma, matėrikė, pautena, vėlykųgėmija, motynė, sarmatija, rasenasara, sarmagetuže, ...., nors pradžiai galima pavadyti Lietuvienija ar Litva, nors ir dabar kožnas pagal savo turtų galvosna pagadyja prigadydami...:)

audrius rašė...

Kryžiaus žygis arba karyžigaus žygdarbiai. Sovietų laikais sakydavo: -rinkis zona ar mentas? Dabar tas pats ir prieš 800 metų tas pats, vadinasi viskas tas pats ir taip pat, visuose lygiuose, metuose, grandyse kuriamose oficiozų, na ar tiesiog vagių teisėje, teisėjų.
Pasirinkimas: arba tu, arba tave. Na dar galima tiesiog gyventi... turbūt?

http://www.pakistankakhudahafiz.com/archive/2011/03/29/the-kill-team/#.UgZGmGTwJF

audrius rašė...

Štai grynas pavyzdys, kaip susikuria naujos bažnyčios, jų raštai, bukos, isbuškos babų jahvių ant vištos kojkelių dedančių aukso kiausus nova maskuoliam, claviavianam, arijam, katalikosam, pagonysam, makdonaldsams, tearusams, ciekusam ir kitokioms ččigonų muzykoms su pliaskėmis džiazuojant gospod spelio kankan šouuuuu...

Čia kaip iš sprindžynos ir verslumo dvasios rodeles bukiems kurė, panašiai ir prieš 800 metu braliukai dabiliukai ordinuoti-jarlykuoti sansribas kurė vienuolijose za zaboram, a mož ne tep? Mož ir ne, juk reikia užnugario, kitaip pabandyk sukurti vikipedijas, feisbukus, ... Na sukurti, tai gali, čia proto daug nereikia, bet reikia 100 draugų, kurie ir turi fantų licenzijos monopolį, juk kitaip autoriaus teisė bus pažeista, o kas to autoriaus autotoriškiausio istatymus girdėjo, tai žino kaip baužiami pažeidėjai. Mums nei aktoriams, nei autoriams, toks likimas negresia, tad galime pasijuokti iš tų autorių autoritetingo ganymo įpatumų, juk visvien tik dievas ar gamta mus girdi ir dar Petras nuo Panemunės, o sako reikia šimto beždžionių, kad kas kist pradėtų... Vargu, bet sau galima padėti suprasti kas esi ir ar žmoniu, ar kokių beždžionių ir avinų palanetoje gyvename, o gal gyvensime tiktai su Petru nuo Panemunės susitikę.:)

Na va, dangun buvau, vos prisegt nepamiršau:) :

http://dm80.ru/