2013-08-12

Višta ir kiaušinis II

Ten jau viskas pinigais matuojama, labiausiai baudžiama už neklusnumą.

Kas Bibliją skaitė, žino, kad skaičiuota ir bausta Senajam, ne Naujajam, Testamente.

Senasis turėtų būt senesnis už Naująjį, tiesa?

The Masoretic Text (MT ...) is the authoritative Hebrew text of the Jewish Bible.

The oldest extant manuscripts of the Masoretic Text date from approximately the 9th century CE, and the Aleppo Codex (once the oldest complete copy of the Masoretic Text, but now missing its Torah section) dates from the 10th century.

...now missing...

Seniausia Tora - 800 metų senumo.

The MT is also widely used as the basis for translations of the Old Testament in Protestant Bibles, and in recent years (since 1943) also for some Catholic Bibles, although the Eastern Orthodox churches continue to use the Septuagint, as they hold it to be divinely inspired.

Naująjį Testamentą - Codex Argenteus - turim senesnį, VI amžiaus, gotiškai rašytą.

Kur įrodymai, kad Senuoju Testamentu vadinamas tekstas yra senesnis?

Ar tik nebus taip, kad kažkas senesnių laikų legendas Senuoju Testamentu pavadintan raštan bus vėliau surašęs, taip, kaip jam naudinga?

The oldest surviving Hebrew Bible manuscripts date to about the 2nd century BCE (fragmentary).

Lithuanian
braškėti ...

The oldest record of the complete text survives in a Greek translation called the Septuagint, dating to the 4th century CE (Codex Sinaiticus).

Originally, the Codex contained the whole of both Testaments. Approximately half of the Greek Old Testament (or Septuagint) survived, along with a complete New Testament...

Ir vėl...

Irgi graikiškas vardas.

...имя Бога יהוה Яхве не появлялось в Септуагинте в форме тетраграмматона, а было заменено греческими словами κύριος (Господь) и θεός (Бог).

Kažkokie burtai...

Senojo Testamento seno nėr, o kas yr - ne hebrajiškai rašyta.

Codex Sinaiticus is an Alexandrian text-type manuscript written in the 4th century in uncial letters on parchment.

Along with Codex Vaticanus, the Codex Sinaiticus has proven to be one of the most valuable manuscripts for establishing the original text (textual criticism) of the Greek New Testament, as well as the Septuagint.

...

The MT was primarily copied, edited and distributed by a group of Jews known as the Masoretes between the 7th and 10th centuries CE.

...

Ir vėl iš pradžių...3 komentarai:

audrius rašė...

Didžių kunigaikščių iki tolei -ar buvo? 800 metų istorijos sOLiDžios, didžios is'torijos! Kingai nuo ~ ginti, ginata, giniotė, ... Jarlykas - "Didysis".

http://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:Lietuvos_didieji_kunigaik%C5%A1%C4%8Diai

Senasis solitusis testamentą's ~800 -tų metų.

Kodėl anglai juokias iš lietuviškų galūnių -as, -is..., būk tai anglui tik jas dadurt reikia ir jis jau lituan'as? Kodėl solitus old ingliš's, toks good žemaitiškas? Kur sollitų is'statai torijos tariamos, kuriems + 800 metų, +3800, +5800, +7800 ir tt metų? Kas viską priglobia ir užvokia, sumaino aukštyn kojom ir apverčia, išduodant svietan kaip savo? Ir kam gi visi skolingi?

Eugenijus Paliokas rašė...

Senasis, regis, jaunesnis už Naująjį, kunigą paskolino pavergėjai, būsimieji tolerantiškieji, istorikai, jarlyką gavę, kralikų galvose užveisė, valdymo principai prieš 2600 metų Anatolijoj keitės, o bažnytinis viešpatspiramidinio Tarpupio atėjo, su božnicos titulais beigi palūkanom, vergija, dvarų kunigysta ir netgi su All Cool bei sumaniu jo ir kitų tokių naudojimu valdymui.

audrius rašė...

Piramidės, mmm, autorinės teisės tesėjam sėji ir pjauti, ..... Štai elementari visos tos sistemos viską po savim globiančios ir visus susaistančios. Frankų galia varunka parunka paranki runkon imti...

http://en.wikipedia.org/wiki/Franchising

Nuo fantų pontavimo fanatų sirgimo fantizmu su patologine gyvenimo be fantų fobija bezpodobijų jomarkinių jarkų jarlykų.... Baimė likt ligota be pono franko jarlyko už parunkės vedančio į svajingą pomirtinį gyvenimą...

frank (adj.) c.1300, "free, liberal, generous," from Old French franc "free (not servile), sincere, genuine, open, gracious; worthy" (12c.), from Medieval Latin Franc "a freeman, a Frank" (see Frank). The connection is that only Franks, as the conquering class, had the status of freemen. Sense of "outspoken" first recorded in English 1540s. Frank one of the Germanic people that conquered Celtic Gaul from the Romans c.500 C.E. and made it into France,from Frankish *Frank (cf. Old High German Franko,Old English Franca). The origin of the ethnic name is uncertain; it traditionally is said to be from the old Germanic word *frankon "javelin, lance" (cf. Old English franca), their preferred weapon, but the reverse may be the case. Cf. also Saxon,traditionally from root of Old English seax "knife"). In the Levant, this was the name given to anyone of Western nationality (cf. Feringhee).

Štai ir mes turim didžio džiaugsmo turėt už parankių savo tautos pilies jiečių tarp tautinių frankų unt konių statančių namus ir sodinančių sodus po visą svietą. Nors šeip sodžiuose, jau skamba Didžiojo Aleksandro Vyčiaus sutartinės ar tiesiog Radžy....

http://www.youtube.com/watch?v=bNC4oN5_5KA&feature=youtube_gdata_player